Papilės Simono Daukanto gimnazija


Vadovo ataskaitos


Gimnazijos tvarkos


 Darbo taryba

Darbo tarybos sudėtis:
  • Darbo tarybos pirmininkė Kristina Pigulevičienė
  • Kristina Stankuvienė (sekretorė)
  • Ilona Dimavičiūtė

 Nuostatai


Saugos ir sveikatos instrukcijos


Mokinio taisyklės


Moksleivių saugos instrukcijos