Papilės Simono Daukanto gimnazijos nuostatai

 Veiklos planai

Vadovo ataskaitos

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo (vidaus audito) ataskaitos

 Gimnazijos tvarkos

 Darbo taryba

Darbo tarybos sudėtis:

Kristina Pigulevičienė (darbo tarybos pirmininkė);

Kristina Stankuvienė (sekretorė);

Ilona Dimavičiūtė;


Saugos ir sveikatos instrukcijos

Mokinio taisyklės


Moksleivių saugos instrukcijos