Vadovo ataskaitos


Gimnazijos tvarkos


 Darbo taryba

Darbo tarybos sudėtis:
  • Darbo tarybos pirmininkė Alma Juzumienė
  • Genovaitė Bičiužienė (sekretorė)
  • Kristina Puzarienė

 Nuostatai


Saugos ir sveikatos instrukcijos


Mokinio taisyklės


Moksleivių saugos instrukcijos