Emblema

 Emblemoje – pasaulio (gyvybės) medis. Jis simbolizuoja centrą, kuriame telkiasi augimo, išminties, sveikatos, turto galios. Etnokultūroje jis glaudžiai susietas su šviesos, žemės, gyvybės ir kitais simboliais.

Knyga simbolizuoja darnią visumą ir yra žinių, mokytumo ir pasaulio vienovės simbolis. Atversta knyga reiškia pažinimą ir visatos išmintį.

Emblemos autorė Ieva Daunytė


Vėliava

Veliava

Mūsų gimnazijai būdinga etnokultūros pakraipa, todėl pasirinkome pasaulio medį kaip simbolį.

Pasaulio (gyvybės) medis – centras, kuriame telkiasi augimo, išminties, sveikatos, turto galios. Etnokultūroje jis glaudžiai susietas su šviesos, žemės, gyvybės ir kitais simboliais.

Knyga simbolizuoja pažinimą, išmintį. Atversta knyga reiškia atvirumą aplinkai, pasauliui.

Gyvybės medį saugo dieviškieji dvyniai paukščiai. Dvynių kultas mitologijoje siejamas su saule arba šviesa, turinčia nepaprastą reikšmę žemei.

Saulė – dvasios intelekto simbolis. Ji šildo žemę, brandina derlių.

Žalia vėliavos spalva simbolizuoja jaunystę, gyvastį, dvasios brandumą, viltį ir džiaugsmą, grožį ir laimę, nuolankumą.

Geltona (aukso, saulės) – vėliavos raidžių spalva – tai šviesa, saulės spindulys, kilnumas, darnumas, protingumas.

Sidabrinė paukščių spalva simbolizuoja gyvybę, džiaugsmą, gėrį, šventumą, išmintį, dieviškumą.

Balta knygos spalva reiškia iškilmingumą, kilnumą, rimtumą.

Simetrija kompozicijai suteikia dekoratyvumo, paryškina pusiausvyrą.

Vėliavos idėjos autorė mokytoja Filiomena Adomavičienė


Gimnazijos himnas

Čia kur vingiuoja Venta,
Ant skardžio miestelis mažytis.
Vilties, žinių ir doros kupina
Mokykla iš tolo švyti.Ją Daukanto vardas dabina,
Ją garsina savo darbais.
Ne viena širdis ją brangina,
Nes čia – mūsų namai.Prie poezijos čia prisiliečiam,
Koks istorijos lobis gausus!
Ir svarbiausia išmokstam – mylėti
Tėvynę ir savo namus.Jos ateitį matom laimingą,
Atminty gyva amžinai.
Tarsi pažadą ištariam drąsiai:
„Daukanto eisim takais!“.

Autorė Raimonda Pundziūtė