AKMENĖS R. PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS „KREGŽDUTĖ“

Kregždutė

Ikimokyklinio ugdymo skyrius KREGŽDUTĖ

 • Adresas: Ventos g. 15, Papilė, Akmenės r. LT-85245
 • Mob.tel. +370 620 79092
 • El.paštas: kregzdute@papilesgimnazija.lt
 • Pagrindinė veiklos rūšis:  ikimokyklinis / priešmokyklinis ugdymas
 • Švietimo padalinio (ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kregždutė“) vadovė – Roma Lupeikienė

ISTORIJA

 • 1986 metais įsteigtas Papilės vaikų lopšelis – darželis „Kregždutė“, buvusio Simono Daukanto kolūkio, Papilės paukštininkystės tarybinio ūkio ir Ventos TGĮ iniciatyva.
 • 1987 metais perduotas Akmenės rajono savivaldybės pavaldumui.
 • 2006 metais pažymėtas 20 metų įstaigos veiklos jubiliejus.
 • 2008 metais reorganizuotas į Papilės Simono Daukanto vidurinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrių „Kregždutė“.
 • 2009 metais įstaiga tapo Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriumi „Kregždutė“.
 • 1992-2015 metais skyriui vadovavo Marytė Bliūdžiuvienė.
 • Nuo 2015 metų įstaigai vadovauja skyriaus vadovė Roma Lupeikienė.
 • 2016 metais pažymėtas 30 metų įstaigos veiklos jubiliejus

ĮSTAIGOS SAVITUMAS

Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Kregždutė“ – ikimokyklinė įstaiga, ugdanti ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus. Į bendro ugdymo grupes integruoti specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai. Ikimokyklinio ugdymo skyrių lanko nemažai vaikų iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų, todėl didelis dėmesys skiriamas įvairiapusiškos veiklos organizavimui, stengiantis sudaryti visiems lygiavertes sąlygas bei suteikti lygiavertį ugdymą.

Įstaigoje puoselėjamos tradicijos, kultūrinės vertybės, bendražmogiškoji kultūra. Ekologija ir pažintinė tiriamoji veikla yra tikslinės ugdymo kryptys. Plėtojant vaiko įvairias kompetencijas, bendradarbiaujama su socialiniais partneriais: gimnazija, rajono ikimokyklinėmis įstaigomis, miestelio biblioteka, muziejumi, kultūros centru, neįgaliųjų klubu „Parama“. Teikiama švietimo pagalba (logopedo).

Bendradarbiaujant su šeima siekiama užtikrinti lengvą ir harmoningą vaiko perėjimą iš šeimyninės aplinkos į ikimokyklinę įstaigą, skatinama ankstyvoji vaiko socializacija.

Darželio bendruomenės vertybės: pagarba ir meilė vaikui, jo teisėms, vaiko saviraiškos ir savirealizacijos svarba, nuoseklus, planingas darbas, paremtas šiuolaikinėmis edukologijos žiniomis bei asmenine patirtimi.

Aktyviai dalyvaujama rajoniniuose, respublikiniuose bei tarptautiniuose projektuose, miestelio bendruomenės renginiuose. Nuolat rengiami ir įgyvendinami įvairūs sveikatos, aplinkosaugos, vietiniai projektai.

Ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Kregždutė“ yra sporto, renginių salė, naujai įrengtas inovacijų kambarys. Puoselėjamas tautinis identitetas nuolat tobulinant ir kuriant vidaus edukacinę erdvę – seklyčią, kurioje eksponuojami mūsų krašto buities, namų apyvokos rakandai, įrankiai, audiniai, paveikslai.

Darželio kieme puikiai sutvarkyta aplinka, įkurtos naujos lauko edukacinės erdvės:  Vaikų sodas, Lauko klasė, Vabalų viešbutis,  Knygų mainų bibliotekėlė, Paukštelių daugiabutis ir kt., kurios  padeda siekti ugdymo tikslų.

 • 2017 metais gautas apdovanojimas ir lentelėGražiausiai tvarkoma aplinka 2017“.
 • 2020 m. gautas apdovanojimas ,,Lietuvos mokyklų edukacinių erdvių konkurso nugalėtojas 2020“.
 • 2022 m. ikimokyklinio ugdymo skyrius „Kregždutė” – mokyklų erdvių 2022 m. konkurso I etapo nugalėtoja.
 • 2022 m. Akmenės r. savivaldybės skirta nominacija „Gražiausiai tvarkoma aplinka 2022“.

ATRIBUTIKA

Mūsų darželis - logo

13245895_10201622100232410_781494383_n

Ikimokyklinio ugdymo skyrius turi himną (muzika V. Virbicko, žodžiai R.Lupeikienės), vėliavą, logotipą, marškinėlius, grupių skiriamuosius ženklus.

„Kregždutės“ himnas

Ryte mama ir tėtis kelia –
Laikas eiti į darželį.
Į „Kregždutę“ aš skubu,
Taip darželį vadinu.
Ant kregždutės mes sparnų
Lekiam pasakų keliu.
Gera linksma, šilta čia
Ir beveik kaip namuose.
…………………………………
Priedainis
Mes kregždžiukai dar maži,
Bet užaugsim dideli.
Čia mums gera ir smagu
Būryje gerų draugų.
…………………………………
Mūs darželyje smagu
Šokt, dainuot visiems kartu.
Piešiam, rašom ir skaičiuojam,
O iš ryto pasportuojam.
Ant kregždutės mes sparnų
Lekiam pasakų keliu.
Gera linksma, šilta čia
Ir beveik kaip namuose.
……………………………….
Priedainis
Mes kregždžiukai dar maži,
Bet užaugsim dideli.
Čia mums gera ir smagu
Būryje gerų draugų.