Parama

GPM parama 2021 metais


Šiais mokslo metais keičiasi praleistų pamokų pateisinimo tvarka.

Už informacijos ir/ar dokumentų, pateisinančių praleistas pamokas, pateikimą klasės vadovui yra atsakingi tėvai/globėjai.

Pamokų lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas

Paslaugos vaikui ir šeimai (Akmenės rajono savivaldybė)


INFORMACIJA TĖVAMS APIE VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMĄ


APIE UGDYMO ORGANIZAVIMĄ


ANKSTYVOJI INTERVENCIJA


Kaveikiavaikai_logo_Spalvotas baneris

PREVENCIJA

Vaiko gerovės komisijos narių, atsakingų už patyčių prevencijos ir intervencijos koordinavimą, sąrašas ir kontaktinė informacija:

  1. Kristina Pigulevičienė      kristutex@gmail.com
  2. Kristina Puzarienė          puzariene@gmail.com
  3. Roma Lupeikienė           roma.lupeike@gmail.com

elektrinis-paspirtukas 2