Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre dirba trys profesinio ugdymo specialistai, kurių tikslas – teikti karjeros ugdymo(si) paslaugas Akmenės rajono mokyklose.

Karjeros specialistai skirtingose mokyklose veda profesinio orientavimo užsiėmimus.  Konsultuoja ir teikia pagalbą renkantis profesinį kelią ne tik mokiniams, bet ir  tėvams/globėjams, mokytojams bei klasių vadovams.

 Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijoje dirba profesinio ugdymo specialistė Vilija Perminienė.

Kontaktai:

PASTABA:  Karjeros specialistės naudojasi bendru el. paštu, todėl rašydami mums laiške/Facebook žinutėje nurodykite, kurioje mokykloje mokotės/dirbate.

Ugdymas karjerai apima keturias sritis:  savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo ir karjeros įgyvendinimo.

Profesinis informavimas. Sudarytos sąlygos gauti ir aptarti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (t. y. mokymo ir studijų programas, mokymo formas, įgyjamas kompetencijas ir kvalifikacijas, mokymosi sąlygas, profesinės veiklos ir užimtumo sritis, darbo rinką ir jos pokyčių prognozes (pavyzdžiui, kvalifikacijų paklausą, atlyginimus). Profesinis informavimas apima ir profesinį veiklinimą – veiklas, kurių metu mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją ir planuoti būsimą karjerą. Šiam tikslui gali būti organizuojamas darbo veiklos stebėjimas, praktinė veikla ir mokymas įmonėse, įstaigose arba virtualiojoje erdvėje, įgytos patirties aptarimas ir kita veikla.

Profesinis konsultavimas – sudaromos galimybės pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai (mokymuisi įvairiose pakopose, darbui), padedama spręsti klausimus, susijusius su karjeros planavimu – mokymusi ir profesinės veiklos rinkimusi, be to spręsti karjeros

problemas, susijusias su socialiniais, sveikatos, psichologiniais veiksniais.

Profesinio orientavimo tikslas – padėti mokiniams išsiaiškinti būsimos profesinės karjeros tikslus, susipažinti su darbo pasauliu ir padėti jiems įgyti gebėjimų profesinei karjerai planuoti.

Pagrindiniai uždaviniai:

 • Supažindinti mokinius su įvairiomis profesijomis ir specialybėmis;
 • Supažindinti mokinius su profesinėmis mokyklomis, rengimo centrais, aukštosiomis mokyklomis;
 • Padėti mokiniams atskleisti jų interesus, gebėjimus, vertybes, tikslus kurie susiję su profesijos pasirinkimu;
 • Suteikti žinių apie darbo rinką ir darbo paiešką;
 • Bendradarbiauti su mokymo įstaigomis, profesinio rengimo centrais, aukštosiomis mokyklomis.

Profesinio orientavimo veiklos kryptys:

 • Tyrimai;
 • Pokalbiai, diskusijos;
 • Konsultacijos;
 • Susitikimai
 • Išvykos (mokymo; įstaigas, parodas) ir renginiai;
 • Informacijos rinkimas ir kaupimas.

PROFESINIO ORIENTAVIMO SPECIALISTĖS DARBO LAIKAS:

1

Profesinio orientavimo specialistų informacijos sklaidai skirtas Facebook puslapis – Karjeros Spot‘as

Čia rasite:

 • Nuorodas į Akmenės rajone ir visoje šalyje vyksiančius karjeros planavimo renginius;
 • Svarbiausią aukštųjų mokyklų informaciją;
 • LAMA BPO naujienas;
 • Savo mokyklos karjeros specialisto pranešimus ir naujienas;
 • Kitą svarbią informaciją.

Nuorodą į puslapį rasite paspaudę ČIA.   https://www.facebook.com/profile.php?id=100087971057637