Ugdymas esant ekstremaliai COVID-19 situacijai
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus tvarkos


 Visuomenės sveikatos priežiūros dokumentai:


Korupcijos prevencija

Patyčių ir smurto prieš vaikus prevencija


Darbuotojų ir vaikų veiksmai, kilus gaisrui planas


Saugos ir sveikatos instrukcijos: