Veiklos ataskaita ir veiklos planas


UgdymasMetodinės medžiagos rinkinys ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Žaismė ir atradimai“

Vadovas pedagogui, kaip naudotis metodinės medžiagos rinkiniais


Metodinės medžiagos rinkinys priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Patirčių erdvės“


Integruojamos programos


Ikimokyklinio ugdymo skyriaus tvarkos


 Visuomenės sveikatos priežiūros dokumentai


Darbuotojų ir vaikų veiksmai, kilus gaisrui planas


Saugos ir sveikatos instrukcijos