Filosofija

  • Non progredi est regredi (Neiti į priekį – tolygu žengti atgal).

  Vizija

  • Atsakinga, kūrybinga, išsilavinusi kiekviena asmenybė.

  Misija

  • Padėti atskleisti ir plėtoti savitus kiekvieno mokinio gebėjimus.

 Strateginiai tikslai

    • Siekti kiekvieno mokinio pažangos.
    • Formuoti gimnazijos bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą, plėtojant bendruomenės bei socialinių partnerių ryšius ir sėkmingai vystant lyderystę.
    • Kurti edukacines aplinkas įgalinančias visų mokymąsi.