Papilės Simono Daukanto gimnazija, Nepriklausomybės g. 62, Papilė, Akmenės r. sav., kodas 190449063, skelbia Savivaldybės teise priklausančio, Papilės Simono Daukanto gimnazijos patikėjimo teise valdomo turto 1 kv. m. ploto patalpų viešą nuomos konkursą užkandžių ir gaiviųjų gėrimų automatui pastatyti.

Pradinė nuomos kaina – 12,00 Eur. už 1 kv. metrą per mėnesį. Nuomos terminas 3 metai.

Konkurso dalyvių vokai su paraiškomis registruojami 2022 m. lapkričio 8 d. nuo 9.00 val. iki 12.00 val. adresu Papilės Simono Daukanto gimnazija, raštinė (25 kab.), Nepriklausomybės g. 62, Papilė, Akmenės r. sav.

Konkurso dalyvis prieš pateikdamas dokumentus privalo sumokėti 36 Eur. (trisdešimt šešis eurus 00 centų) į Papilės Simono Daukanto gimnazijos sąskaitą LT20 4010 0433 0002 0047 Luminor Bank, AS, banko kodas 40100.

Ant voko turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, nuomojamo turto pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.

Komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami vokai, vyks 2022 m. lapkričio 8 d. 13.00 val. Papilės Simono Daukanto  gimnazijoje 25 kab. adresu: Nepriklausomybės  g. 62, Papilė, Akmenės r. sav..

Nuomojamas patalpas galima apžiūrėti 2022 m. spalio 18 dieną 9-12 val. Turto apžiūra vykdoma tik iš anksto dalyviui pranešus atsakingam asmeniui apie pageidavimą dalyvauti apžiūroje.

Asmuo atsakingas už turto apžiūrą: direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Deimantė Pociūtė, tel. +37062250131.

PRIDEDAMA: