Ateitininkų  gėlių  žiedai Mamoms

Gegužės 5-ąją , pirmąjį šio mėnesio sekmadienį, visi švenčia Motinos dieną, sveikina savo Mamytes, močiutes, krikštamotes. Gimnazijoje veikiančios šv. Aloyzo kuopos jaunieji ateitininkai tą dieną savo rankomis padarytais „saldžiais gėlių žiedais“ ir atvirukais sveikino visas […]