Papilės Simono Daukanto gimnazijoje vyko integruota tikybos ir muzikos pamoka 3 klasėje. Tema: Velykų tradicijos Lietuvoje. Jas vedė muzikos mokytoja Asta Malakauskaitė ir tikybos mokytoja Daiva Paniuškytė.