Papilės Simono Daukanto gimnazijos Šv. Aloyzo ateitininkų kuopos nariai sekmadienį, po Jaunimo Šv. Mišių , atsisveikino su piešinių ciklo „Kristaus laukimas“ darbais, puošusiais Papilės Šv. Juozapo bažnyčią nuo pat Advento pradžios. Gimnazijos mokiniai, dalyvavę šioje savo meilės ateinančiam Viešpačiui išreiškimo spalvomis akcijoje, eksponavo virš šimto darbų Adventinio vainiko, Kristaus gimimo ir Trijų karalių temomis. Komisija išrinko, o sekmadienį visų susirinkusių parapijiečių akivaizdoje ir apdovanojo pačių geriausių darbų autorius.

Adventinio vainiko prasmę geriausiai išreiškė Rimantė Kanskinaitė, Sandra Jonušaitė ir ateitininkė Ema Barkutė. Padėkos raštus joms įteikė Papilės parapijos klebonas Jonas Jucys, o dovanėles – Papilės Simono Daukanto gimnazijos mokytojas, talkinęs piešėjams, Vytenis Rimkus.

Trijų karalių kelionės bei jų dovanų, Betliejaus žvaigždės ir kūdikėlio Jėzaus pasveikinimą spalvingiausiai piešė Marija Daunytė, ateitininkė Simona Pagojutė bei Gintarė Lukošiūtė. Kartu su klebonu Jonu Juciu mergaites sveikino gimnazijos dailės mokytoja, konsultavusi parodos dalyvius, Dalia Sakalauskienė.

Kūdikėlio Jėzaus gimimo prakartėlėje džiaugsmą gražiausiai pavaizdavo Laima Anužytė, ateitininkė Andželina Rimkutė bei JAS narė Girmantė Braukylaitė. Nugalėtojoms apdovanojimus teikė parapijos klebonas ir Papilės Simono Daukanto gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Kristina Dorofėjienė.

Organizatorių prizas už tiksliausiai atskleistą Šv. Kalėdų stebuklo esmę atiteko Gerdos Butnoriūtės darbui. Gerdą sveikino Papilės klebonas ir Šv. Aloyzo kuopos pirmininkė Modesta Gauronskytė.

Kuopos globėja ir nariai padėkojo dalyvius ruošusiems Simono Daukanto gimnazijos mokytojams Daliai Sakalauskienei, Vyteniui Rimkui ir kuopos gerai bičiulei , floristikos būrelio vadovei Angelei Buinienei, kuri gimnazistų paveikslams bažnyčioje sukūrė jaukią, šiltą kalėdinių puokščių, eglių, vainikų ekspoziciją . Kuopos Dvasios vadui Papilės Šv. Juozapo bažnyčios klebonui Jonui Juciui ateitininkai dėkojo už padrąsinimą veikti, jų palaikymą. Kaip padėkos ženklą kuopa įteikė klebonui Bruno Ferrero knygelę „Gyvenimas – tai visa, ką turime“ su autoriaus autografu.

Šiltais parapijiečių plojimais bei padėkos šypsenomis palydėti jaunieji gimnazijos dailininkai pažadėjo Šv. Juozapo bažnyčią Velykiniam laikotarpiui papuošti naujais savo darbais. Malonu, kad betarpiškas ir geranoriškas bendravimas tarp Papilės Simono Daukanto gimnazijos, Šv. Juozapo bažnyčios, parapijiečių ir gimnazistų net šaltą žiemą šildo Papilės Šv. Juozapo bažnyčią – tiek matomą, tiek jaučiamą , tiek išgyvenamą.

Ateitininkų kuopos informacija.

plakatas