Ugnė Pocevičienė, buvusi Papilės Simono Daukanto gimnazijos mokinė, Vilniaus universitete studijavo ir baigė Lietuvių filologijos ir reklamos studijų programą, vėliau tame pačiame universitete studijas tęsė ir įgijo lingvistikos magistro laipsnį. Mokytojos keliu eiti Papilės Simono Daukanto gimnazijoje Ugnė pradėjo 2021 m. gruodžio 1 d. ir buvo įpareigota vėl grįžti … į Vilniaus universitetą – čia Ugnė studijavo Pedagogikos studijų programą ir 2024 m. sausio 26 d. jai išduotas studijų pažymėjimas, patvirtinantis, kad suteikta pedagogo kvalifikacija. Sveikiname Ugnę ir džiaugiamės, kad ji – Papilės Simono Daukanto gimnazijos mokytoja!