Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Kregždutė“  palaiko iniciatyvą ugdyti vaikuose tolerantiškumą.
Žodis „TOLERANCIJA“ turi tradicines vertybes: pareigą, pagarbą, ištikimybę, pakantumą, supratingumą, atjautą.
Vaikams suprantamais žodžiais pasakojame, kas tai yra, o jie viską perteikia darbeliais. Tai, ko išmokysime vaikus šiandien, turės didžiulės įtakos rytdienos visuomenei.