Papilės Simono Daukanto gimnazijoje 5 klasėje, vyko integruota tikybos pamoką su visuomenės sveikatos priežiūros specialiste, tema: Kas atsitinka, kai geriama iš netikro džiaugsmo ir laimės šaltinio? Mokiniams buvo priminta: žalingi įpročiai, padariniai, priežastys. Pamokos pabaigoje mokiniai apibendrino darydami plakatą, kiekvienas piešė po 2-3-1 piešinius, kuriuose paaiškino, kas yra netikri džiaugsmo ir laimės šaltiniai, nurodė žalingų įpročių priežastis ir padarinius. Tikybos mokytoja Daiva Paniuškytė ir sveikatos specialistė Dalia Raugienė.