2014 metų kovo 14 dieną Šv. Aloyzo kuopos ateitininkų grupelė dalyvavo Telšių Katedroje vykusioje Šventojo Jono Bosko relikvijų sutikimo šventėje. Pirmiausia mus pasitiko Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje, kur įteikė kiekvienam po Šv. Jono don Bosko proginį lipduką, o paskui su mumis maloniai ir įdomiai bendravo jaunasis salezietis Vytas, kuris kaip tik dabar ir gyvena Italijoje, Turino mieste, kur gyveno bei veikė Jonas Bosko. Sužavėti Vyto pasakojimo nepastebėjome, kaip atėjo laikas rikiuotis šventinei eisenai į Katedrą. Prie Vincento Borisevičiaus gimnazijos rikiavosi Telšių miesto keturių mokyklų bendruomenės, miesto meras bei savivaldybės administracijos atstovai, suvažiavę svečiai ir Žemaitijos ateitininkai… Žygiavome per Žemaitijos sostinę, plevėsavo vėliavos, grojo dūdų orkestras, o stikliniame karste Šv. Jono Bosko vaškiniame kūne esančias relikvijas ( dešiniąją plaštaką) lydėjo svečiai iš Italijos, broliai saleziečiai, garbingi svečiai. Telšių Katedroje po įžanginės dalies ir kun. Alessandro Barelli pasakojimo apie Joną Bosko bei jo relikvijas mes, Papilės ateitininkai, ir bendraminčiai iš Ukrinų vedėme valandos programą jauniesiems renginio dalyviams: skaitėme, pasakojome, giedojome, grojome. Mantas Lapėnas , Jogailė Kelminskaitė, Ignė Laurynaitė atliko vedančiųjų skaitovų vaidmenį, o Kotryna Narkutė be skaitymo dar smuikavo Katedroje susirinkusiai miniai. Po Agapės , kurios metu stiprinomės Katedros klebono paruošta arbata, o Žemaitijos šventovėje vyresniesiems programą vedė Viekšnių ateitininkai, visi dalyviai susirinkome pagrindinėms šventės Šv. Mišioms, po kurių padėkos žodį atvykusiems tarė ir Katedros klebonas, ir kun. Alessandro Barelli, ir Telšių meras. Minios žmonių lietė stiklinį jaunimo tėvo ir mokytojo ( kokiu jį paskelbė popiežius Jonas Paulius II) šventojo Jono Bosko karstą, meldėsi, dėkojo, prašė globos….

Jei kam būtų įdomu plačiau sužinoti apie šį šventąjį, vargšų, benamių vaikų, jaunuolių globėją , kasdien kovojusį už kiekvieną kąsnį, reikalingą vaikui iš gatvės pamaitinti, sukūrusį prieglaudą beglobiams jaunuoliams, įsteigusiam saleziečių oratoriją …. ( filmas apie Joną Bosko, medžiaga apie jo relikvijas ir kt.), kreipkitės į ateitininkų globėją. Pasidalinsime įspūdžiais ir turima medžiaga.

P.S. Sekančią dieną gavome iš Žemaitijos ateitininkų valdybos sekretorės laiškutį, kuriame rašoma: „…labai džiaugiuosi Tavo vaikais, likau sužavėta jais,… padėkokite mano ir visos valdybos, organizatorių vardu savo vaikams (t.y. vykusiems ateitininkams)… valdybos nariai klausė, ar negalėtum pasidalinti paslaptimi, kaip pavyksta auginti tokius puikius vaikus… gal kokį pranešimą paskaitytum globėjams, patirtimi pasidalintum, kaip Papilės gimnazijoje atsiranda tokie nuostabūs vaikai. Ačiū jums…“. Malonu, kai apie mus taip atsiliepia. O štai ir tie nuostabūs vaikai: Mantas Lapėnas, Jogailė Kelminskaitė, Ignė Laurynaitė, Kotryna Narkutė, Ugnė Norkutė, Gabija Kupstytė, Ugnė Statkutė, Girmantė Braukylaitė, Gaudvydas Skabeikis, Simonas Rovas.

Malonu, kad mes garsiname savo gimnaziją gražiu pavyzdžiu.

Papilės Šv. Aloyzo kuopos globėja Genovaitė Pundziuvienė.