Papilės Simono Daukanto gimnazijos abiturientė Ugnė Statkutė (mokytoja Rita Liachauskienė) valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą išlaikė surinkusi 100 balų.

Sveikiname!

EGZAS