Priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai nuo rudens dalyvauja tarptautinėje patyčių ir smurto prevencijos programoje ir yra „Zipio draugai“. Programa sudaryta iš šešių dalių. Penktoje programos dalyje vaikai mokomi suprasti, kaip keičiasi gyvenimas, kokią įtaką žmogaus gyvenime turi pokyčiai. Apie vieną liūdną, bet neišvengiamą pokytį su vaikais kabėjomės Amžino poilsio vietoje – kapinėse. Aptarėme mirties sąvoką, laidojimo tradicijas Lietuvoje ir pasaulyje. Vaikams kilo daugybė įvairiausių klausimų apie paminklus, kapaviečių senumą ir t.t. Ne į visus klausimus ir atsakymus turėjome.