Papilės Simono Daukanto gimnazijos Šv. Aloyzo ateitininkų kuopa spalyje švęs 19-ąjį savo gimtadienį. Tiek pat vasarų šios organizacijos nariai bent savaitę sveikai, kūrybingai ir aktyviai poilsiauja pajūryje. Ne išimtis ir šios atostogos.

Septyniolika kuopos narių , vykdydami savo parašytus ir Akmenės rajono savivaldybės administracijos sveikatingumo bei socializacijos programų konkursuose nugalėjusius, dalinai finansiškai paremtus projektus, ir vėl Palangai tarė: „Sveikos, mūsų atostogos su Kristumi! Sveika, Palanga!”. Tradiciškai apsigyvenome mums taip mielame kurorto centro pastate, kur jau pirmomis minutėmis su mumis pasisveikinti atėjo Palangos klebonas kun. dr. Marius Venskus ir Telšių vyskupijos vyskupas augziliaras Genadijus Linas Vodopjanovas. Stovyklos programinei veiklai vadovavo kuopos sendraugiai, buvę pirmininkai Raimonda ir Gediminas Šemekliai: klinikinė psichologė bei teologė iš Kauno arkivyskupijos Šeimos centro ir gydytojas gastroenterologas iš Kauno klinikų. Jau stovyklos atidarymo metu visi sužinojo ne tik savo „angeliškai“ globojamus draugus, taisykles, bet ir pareigas : švaros komisijos, atsakingo už mankštą, giedojimą Palangos bažnyčioje, dienoraščio rašymą, sportinio inventoriaus priežiūrą, vietinį paštą, vakaro ir ryto rikiuotę, budėjimą virtuvėje, mažesniųjų globojimą ir kt. Nuo pirmųjų stovyklavimo akimirkų, vos tik iškėlus kuopos vėliavą, prasidėjo kasdienė aktyvi veikla: trys skirtingo pobūdžio renginiai (medicininės, psichologinės, dvasiškai ugdančios paskaitėlės, grupinės kūrybinės užduotys, susikaupimo vakaras, sportiniai žaidimai, praktinės ir individualios kūrybinės pratybos, istorinė- pažintinė veikla, lankant kurorto turistinius- istorinius- kraštotyrinius objektus, legendų pristatymai, „jaunieji gidai“, aktyvus poilsis ir judrieji žaidimai, sportinės estafetės pajūryje, „Labanakt saulei“ ant Palangos tilto, Birutės koplytėlė, Naglio kalnas ir t.t.), kiekvieną vakarą giedojimas, Dievo žodžio skaitymas Palangos bažnyčioje, siurprizai savo globojamiems „angeliukams“, suvenyrų darymas, kambarių tvarkymas, budėjimas virtuvėje ( kai patys gaminomės užkandžius, o maitinomės net 5 kartus – du iš jų „Vakarinių laukų salūne“)….. – žodžiu, visapusiškai ugdantis bendravimas ir augimas bei tobulėjimas ateitininkiškoje šeimoje. Buvo visko: ir ankstyvas pakėlimas iš lovos , vedimas „žąsele“ per visą Basanavičiaus gatvę stovykliniam „krikštui“ prie jūros, ir nuodėmė persivalgant sočių cepelinų ‚Salūne“, griežtas vadovo žodis ir nuoširdus draugo apkabinimas, bendravimas su Lietuvos Saleziečių atstovu ir nepamirštamas susitikimas bei bendra malda Palangos bažnyčioje su žymiu dvasiškiu iš užsienio prelatu Edmundu Putrimu, po pagalve rastas slaptojo „angeliuko“ saldainis ir atsiskleidę talentai, kurorto tikinčiųjų padėkos bei pagyrimo žodžiai, valandos be telefonų ir tortų „lietus“, malonios vadovų dovanos ir liūdnos stovyklėlės uždarymo minutės… – žodžiu, buvo visko….

O juk visko ir reikia, kad iš vaiko ar jaunuolio augtų visapusiškai besiugdanti asmenybė – vadovų pasiaukojimo ir kūrybiškumo, tėvų pasitikėjimo bei dėmesio savo vaikams, mokytojo kantrybės, gimnazijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos, įvairių veiklos programų, konkursų, projektų vadovų geranoriškumo, supratimo bei paramos, aplinkinių tolerancijos ir šilto žodžio, gerų žmonių ištiestos pagalbos rankos, vairuotojo paslaugumo, dvasiškių padrąsinimo, Viešpaties siunčiamos Meilės ir mūsų pačių noro tos Meilės pažinimui atverti savo veiklos duris. Ir kokia palaima, kad mes, Papilės Simono Daukanto gimnazijos šv. Aloyzo kuopos ateitininkai, šiemet pabuvoję savo vasaros kūrybinėje poilsio ir sveikatingumo stovykloje, visa tai turėjome. Ačiū Jums – visiems tiems, kas sukūrėte šitą kuriančios pilnatvės visumą.

Papilės Šv. Aloyzo kuopos globėja Genovaitė Pundziuvienė.