Spalio 26 dieną mūsų gimnazijos abiturientai pakvietė gimnazijos bendruomenę paminėti Simono Daukanto 230 -ąsias gimimo metines. Renginio metu skambėjo Justino Marcinkevičiaus, Eduardo Mieželaičio eilėraščiai, mokiniai skaitė ištraukas iš  Simono Daukanto ,,Būdo senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“. Popietę papuošė abiturientų atliekamos dainos, kurias padėjo išmokti neformaliojo ugdymo mokytoja Donvina Savickienė. Poetinis žodis ir muzika dar kartą priminė mūsų iškilųjį istoriką, lietuvybės puoselėtoją – Simoną Daukantą.

Lietuvių kalbos mokytoja Jolanta Juozilaitienė