Papilės Simono Daukanto gimnazijos Šv. Aloyzo kuopos ateitininkų grupė gegužės 15-ąją, kai visas pasaulis mini Jungtinių Tautų Organizacijos paskelbtąją Tarptautinę šeimos dieną, o mūsų šalis švenčia 2014-ųjų – krikščionių Bažnyčių ir bendrijų paskelbtų Šeimos metų – šventimą, po pamokų vyko į Kauno „Žalgirio“ areną, kur drauge su visos Lietuvos įvairaus amžiaus žmonėmis dalyvavo nuostabioje ir prasmingoje šeimų šventėje, kurią organizavo Kauno arkivyskupija, „3D: DOVANA, DĖKINGUMAS IR DŽIAUGSMAS“. Tai buvo vienas didžiausių ir šilčiausių Šeimos metų renginių, skirtų šeimos reikšmei ir vertei, bažnytinei santuokai ir kūdikėlių gimimo dovanai įprasminti. Šventiniu kreipimusi į daugiatūkstantinę minią renginį pradėjo šio puikaus susibūrimo globėjai: Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ ir Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas su žmona. Po nuotaikingų, ne tik dainuoti, bet ir pašokti nuo kėdžių pakėlusių Neringos ir „Tele bim-bam“ dainų, klausėmės šalies prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimo laiško. Gyvu žodžiu į šventės dalyvius kreipėsi Lietuvos Ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius su žmona, ortodoksų, liuteronų ganytojai, sužavėti ( kaip visada) klausėmės prasmingų vyskupo Kęstučio Kėvalo minčių. Tarp muzikinių pasirodymų į arenos sceną viena po kitos kilo šeimos, kurios dėkojo už savo pašaukimo dovanas, už tai, kad sunkiausiais gyvenimo momentais jie, kaip vyrai ir žmonos, vaikai ar seneliai, savo pašaukimą galėjo įgyvendinti remdamiesi vienas į kitą, turėdami pilnavertišką ir vaisingą gyvenimą šeimoje, sudarytoje pagal Viešpaties planą. Dauguma pasisakiusiųjų akcentavo, kad būtent tokia tvirta šeima ir yra kertinis valstybės stiprumo ir moralinio pagrindo akmuo. Kai kurių meninių pasirodymų metu visa daugiatūkstantinė ir įvairiaamžė gyvoji „Žalgirio“ arenos salė tikrai buvo kaip čia susirinkusi viena graži ir laiminga šeima: visi kartu dainavo, plojo, lingavo, susikibę meldėsi ir šoko. Viena, sveika, didelė, Dievo vaikų šeima. Mums, kaip ateitininkams, malonu buvo klausytis į sceną kartu su visomis penkiomis savo atžalomis užlipusius ir už suteiktą jiems tokią didelę tėvystės dovaną Dievui dėkojančius ateitininkus Jurgitą ir Vytautą Salinius. Visoje Europoje garsios sociologės, publicistės, trijų vaikų mamos Gabrielės Kuby (Vokietija), viešinčios Lietuvoje ir spėjusios čia surengti jau keletą seminarų, išsakytos mintys mūsų šaliai, kaip ir visai Europai, ypač aktualios. Tai kova už normalią tradicinę vyro ir moters santuoką, kūdikių gimimas šeimoje iš tėvo ir motinos meilės, transvestitų klausimas ir pan. Rimtas, priverčiančias susimąstyti mintis keitė muzikiniai pasirodymai – jaunimo modernaus folkloro grupė „Čiūčyta“, Petras Vyšniauskas, visada aukštu meistriškumu maloniai žavintis „Quorum“, „Žalgirio“ choras. Šventės pabaigoje sveikinimo žodį tarė kardinolas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Audrys Juozas Bačkis, visus pakvietęs bendrai maldai, po kurios palaimino šios krikščioniško daugiatūkstantinės šeimos narius. Balsingoji Veronika Povilionienė ir „Blezdinga“ , pritariant nuotaikingam Lietuvos kariuomenės pučiamųjų orkestrui, pakvietė šventės dalyvius bendrom dainom, linksmam patrepsėjimui ir … pasimatymui kitą kartą. Grįžome dvasiškai praturtėję ir sušildyti. Be aplinkinių geranoriškumo ir pagalbos nebūtume pamatę šios šventės, todėl nuoširdžiai dėkojame dar vienos savo šeimos – gimnazijos- direktoriui Ramūnui Perminui už geranorišką supratimą ir paramą, Akmenės rajono savivaldybės Jaunimo iniciatyvų konkursui – už mūsų projekto „Tikėjimas, tautos tradicijos ir šeima- mūsų žmogiškumo šaknys“ dalinį finansavimą, mūsų gerajam vairuotojui Sigitui Bučui – už nemigo valandas, Kauno arkivyskupijai- už nuostabų renginį, Kauno arkivyskupijos Šeimos centrui – už šiltą partnerystę, tėveliams – už meilę ir rūpestį…. Viešpačiui – už visą šią nuostabią ir didelę mūsų šeimą. Todėl Lietuvos vyskupų žodžiais: „Ginkime šeimą, nes ji yra žmogaus gerovės, tikėjimo ir jo brandos lopšys“.

Ateitininkų kuopos informacija.