Gegužės 4 d. gimnazijoje pradėtas vykdyti elektroninis nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas. NMPP dalyvauja 4 bei 8 klasių mokiniai. Anot Nacionalinės švietimo agentūros vadovės Rūtos Krasauskienės nurodytos klasės yra pasirinktos neatsitiktinai,  nes jas baigus peržengiamas tam tikras mokymosi etapas. Ketvirtokai baigia pradinę mokyklą, o aštuntokai – pagrindinės mokyklos pirmąjį etapą. NMPP mūsų gimnazijoje yra vykdomas mišriu elektroniniu būdu.

    Gegužės 4 d. ketvirtokai atliko skaitymo testą, o gegužės 6 d. bus vykdomas matematikos testas. Ketvirtokų kiekvieno testo atlikimui skiriamos 45 minutės.

    Aštuntokų patikrinimas mūsų gimnazijoje prasidės gegužės 11 d. Šią dieną vyks lietuvių kalbos skaitymo testas, o matematikos testas bus vykdomas gegužės 14 d. Aštuntokų testų atlikimui skiriama 60 minučių.

    Drąsiname savo mokinius parodyti ir pritaikyti savo žinias, kurias įgijo mokydamiesi Papilės Simono Daukanto gimnazijoje!

+