Paskutinis skambutis – tai šventė, kurioje nežinia,  kokių emocijų daugiau: džiaugsmo ar liūdesio. Rūškanas dangus privertė šią šventę pasitikti gimnazijos Aktų salėje, į kurią pirmokėliai atvedė 15 abiturientų ir jų klasės vadovę K.Puzarienę. Sveikinimo žodžius tarė gimnazijos direktorė A. Raustienė. Pasidžiaugta abiturienčių A.Raudonaitytės, A. Pundziutės, G.Eikytės pasiekimais, įteikti padėkos raštai. Šilti sveikinimo žodžiai plaukė iš Akmenės rajono savivaldybės mero V.Mitrofanovo, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo D. Rekio, Papilės seniūnės J.Šiurkuvienės lūpų. Dainomis publiką džiugino sesė ir brolis Kupriai ( iš Meno mokyklos), šokio vingrybes demonstravo Luka ir jos partneris, savitą programėlę paruošė pirmokėliai, o labiausiai visus nustebino trečiokų gimnazistų repavimas. Tradiciškai padėkota abiturientams ateitininkams, sportininkui T.Stankui. Šventės pabaigoje abiturientai padėkojo mokytojams už žinias ir kantrybę. Nepamirštas ir testamentas, kurį perskaitę perdavė  III klasės gimnazistams, šventės organizatoriams (klasės vadovė J.Juozilaitienė).