Kaip ir kasmet, Papilės Simono Daukanto gimnazijos šv. Aloyzo ateitininkų kuopos nariai   pirmąjį   gegužės   sekmadienį sveikina visas Papilės miestelio mamas, dalyvaujančias Motinos dieną šv. Mišiose, su prasmingiausia ir žemiškiausia pavasario švente – Motinos diena. Šis pavasaris taip pat buvo ne išimtis. Jau prieš mėnesį ateitininkų kambarėlyje virė paruošiamasis darbas – kas atvirutes darė, sveikinimo žodžius klijavo, kas saldainius, krepinio popieriaus juosteles vertė spalvingiausiais saldžiaviduriais pavasariniais žiedais, kas giesmes repetavo, kas atnašomis ar adoravimo reikalais rūpinosi. Paskutinių repeticijų metu talkininkauti parvyko buvę gimnazistai, dabartiniai studentai bei sendraugiai ateitininkai, buvę pirmininkai. Šventinėse šv. Mišiose ateitininkai giedojo pačias gražiausias giesmes, šlovinančias Švč. Mergelę Mariją, Tikėjimą, Viltį, Meilę. Skaitinius skaitė kuopos nariai : Mantas Lapėnas, Dovydas Kveinys, psalmę giedojo Dovydas Nocius, giesmę prieš Evangeliją – Austėja Nociūtė, bendruomenine malda į parapijiečius kreipėsi kuopos pirmininkė Modesta Gauronskytė. Aukas prie Viešpaties altoriaus nešė kuopos nariai ir ateitininkų mamos: Silvija Laurynienė, Gražina Gauronskienė, Regina Malinauskienė, Kristina Dorofėjienė. Ramybės visiems susirinkusiems linkėjo tautiniais rūbais vilkinčios jaunutės ateitininkės: Ignė Laurynaitė, Andželina Rimkutė, Agnė Laurinaitytė, Ugnė Statkutė, Ugnė Norkutė, Gabija Kupstytė, Roberta Ruikaitė, Viktorija Liaukšaitė. Pasibaigus šv. Mišioms, tradiciškai ateitininkai surengė trumpą koncertą. Jau studentaujanti VDU Viktorija Nociūtė žavėjo visus aukšto atlikimo lygio akordeono melodija, nenusileido sesei ir mažoji Austėja Nociūtė, sugrojusi nuotaikingą „Mazurką“, visų dėmesį pavergė Rokas Jankauskas, saksofonu pripildęs visą bažnyčią pačių gražiausių garsų. Smuiku pagroti nepabijojo pats mažiausias programos dalyvis- penkiametis kuopos narių sendraugių Raimondos ir Gedimino sūnus Benediktas. Pabaigai visi ateitininkai, kaip ir kasmet, uždainavo dainą „Tau, mano Mamyte“, po kurios pasklido po visą Šv. Juozapo bažnyčią sveikinti visas mamytes, močiutes pačių rankomis padarytomis atvirutėmis ir gėlytėmis ( jų šiemet išdalinome netoli 300) , o išeinant iš bažnyčios mamytes vaišino „pavasariniais grybukais”. Buvo labai smagu matyti laimingas mamas, išeinančias iš bažnyčios su mūsų dovanėlėmis rankose ir meilės spindulėliais širdyse. Malonu buvo girdėti ir padėkos žodžius savo adresu. Kokie turtingi ir laimingi buvome mes tą sekmadienio rytmetį… turtingi, save išdalinę, savo gėrį pasėję , kad visa tai daugintųsi. Vien savo pastangomis, suprantama, nebūtume surengę tradicinės savo šventės Mamytėms. Kadangi dalyvavome Jaunimo iniciatyvų projektų konkurse, laimėjome dalinį savo projekto „Tikėjimas, tautos tradicijos ir šeima- tai mūsų žmogiškumo šaknys“-5 finansavimą, tai pradžiuginti brangiausius žmones buvo žymiai paprasčiau. Renginyje dalyvavo ir mūsų projekto partneriai- Kauno Arkivyskupijos Šeimos centro atstovai. Panašų sveikinimą tradiciškai planuojame surengti ir mylimiems savo parapijos tėveliams.

Papilės Šv. Aloyzo kuopos globėja Genovaitė Pundziuvienė.