2014-ųjų metų spalio 17 dieną Papilės Simono Daukanto gimnazijos šv. Aloyzo kuopos 17 narių dalyvavo Telšių vyskupijos ateitininkų Konferencijoje Telšiuose. Renginys prasidėjo iškilmingomis šv. Mišiomis Telšių Antano Paduviečio Katedroje , skirtomis vyskupo JE Jono Borutos SJ 70- mečio jubiliejui. Visi Žemaitijos ateitininkai, nešini vėliavomis, išsirikiavo antrame Katedros aukšte, todėl buvo gera proga stebėti viską, kas vyko prie pagrindinio altoriaus: ir visų miestų, rajonų merų sveikinimus, ir gausią dvasiškių šeimą, ir vyskupo aukojamą šv. Mišių eigą, ir … mums, papilėniškiams, pažįstamų žmonių šventinius pasisakymus : mero pavaduotojo Tomo Martinaičio bei seimo nario Sauliaus Bucevičiaus sveikinimus Ganytojui.

Antroji dienos programos dalis prasidėjo iškilminga ateitininkų eisena Telšių gatvėmis į Džiugo gimnaziją, kur mūsų laukė gardūs pietūs, Telšių mero pavaduotojos bei Švietimo skyriaus vedėjos didžiuliai tortai, malonūs pokalbiai prie vaišingų stalų. Pasisotinę konferencijos darbą pradėjome gimnazijos aktų salėje, pripildytoje vedančiojo Remigijaus Žiogo ateitininkiškos šypsenos, šmaikščių ir nuotaikingų jo „Trijų karalių“ grupės narių siurprizų. Buvo prisiminta Žemaitijos ateitininkų atsikūrimo istorija, išklausyta daugybė šiltų sveikinimų ir pirmininko veiklos ataskaita, aptartos ateities gairės, išrinkta nauja valdyba. Tarp dalykinių kalbų nuotaiką džiugino kuopų meniniai pasirodymai. Papilės kuopai atstovavo Ignė Laurynaitė ( grojo akordeonu) ir Kotryna Narkutė ( griežė smuiku). Papilėniškių mecenatai p. Jonas ir p. Laima Šalčiai džiaugėsi gimnazijos šv. Aloyzo kuopos narių pasiekimais. Renginys baigėsi ( kol globėjai posėdžiavo) tortų bei kitų saldumynų dorojimu ir linksma ateitininkų vakarone, kuriai „dirigavo“ Remigijus Žiogas, kaip geras ir senas mūsų bičiulis, pažadėjęs aplankyti Papilę sekančiais metais papilėniškių 20-mečio jubiliejaus proga.

Ačiū gimnazijos direktoriui Ramūnui Perminui, vairuotojui Sigitui Bučui, tėveliams – visiems, kas sudarė mums galimybę patirti šios dienos prasmingus ir ugdančius išgyvenimus.

Ateitininkų kuopos informacija.