Papilės ateitininkai keliauja ir plečia savo akiratį, žinias, patirtis  

            2023 metų spalio 22-ąją Papilės Simono Daukanto gimnazijos šv. Aloyzo kuopos ateitininkai, vykdydami Akmenės rajono savivaldybės finansuotą projektą „Mūsų žmogiškumo šaknys“ bei stiprindami  ateitininkų inteligentiškumo principą, vyko į  turistiniais objektais neišsenkantį Kauną.

             Pirmiausia, mūsų laukė Kauno Muzikinis teatras, kur klausėmės operos pagal V. A. Mocarto muziką „Mažoji burtų fleita“. Daugeliui tai buvo pirmas vizitas į šią kultūros šventovę, todėl žavėjo viskas: ir gyva muzika, ir orkestro muzikantai, ir dekoracijos, ir solistų atliekamos partijos, ir  linksmasis Papagenas bei visa  teatro aplinka. Prieš operą jaunieji ateitininkai susitiko su Kaune gyvenančiomis kuopos sendraugėmis, buvusiomis mūsų gimnazijos mokinėmis: Lolita Miliešiūte bei gimnazijos himno autore, pirmąja kuopos pirmininke Raimonda Šemekliene. Po spektaklio papilėniškiai turtino savo žinias kitoje srityje – tyrinėjo Kauno Tado Ivanausko Zoologijos muziejaus eksponatus. Istorijos bei pilietiškumo įgūdžius stiprino apsilankymas pirmojoje Prezidentūroje, kur kiemelyje buvo apžiūrimi prieškarinės Lietuvos kronikų kadrai, įsiamžinta su Lietuvos trimis prezidentais. Prie Muzikinio teatro skvero ateitininkai sustojo prisiminti Rimo Kalantos, jo laisvės troškimo savo šaliai bei už šį jausmą sumokėtos kainos. Prie paminklo Vytautui Didžiajam  kuopos narių laukė kitas paruoštas klausimas – kas sieja šį paminklą su Papile? Savo išvykos „pase“ ateitininkai turėjo atlikti muzikos užduotį- išvardinti Muzikinio teatro sodelyje esančius Lietuvos kompozitorių biustus. Žingsniuodami Laisvės alėja, prieš akis grožėdamiesi didingai baltuojančiu Soboru artėjome link Vytauto Didžiojo universiteto (kas buvo aktualu kuopos  abiturientėms), Karo muziejaus, Europos aikštės, Laisvės statulos, Signatarų bei didžių tautos vyrų alėjos. Kiekvienos ateitininkų išvykos metu nariai gauna „Kelionės pasą“, kur yra pateikti įvairūs klausimai lankytų objektų temomis. Tai tarsi visos kelionės refleksija.   

                Išvyką baigėme Megoje, kur pasistiprinome, pabendravome,  prie arbatos ir šeimyniškumo principui būdingos šeimyninės picos dalinomės įspūdžiais, įgytomis  naujomis žiniomis, patirtimis. Patys stebėjomės valandomis, praleistomis be telefono ar kompiuterio,  pripažinome, kad turėjome gerą progą patikrinti  kultūringumo, etiketo įgūdžius ne tik teatre, bet ir kitose viešose vietose. Gerų žmonių, kuopos rėmėjų, tėvų, gimnazijos direktorės, vairuotojo Antano dėka tą dieną Papilės ateitininkai visokeriopai (dvasiškai, intelektualiai, tautiškai, moraliai) augo ir turtėjo.

      Genovaitė Pundziuvienė – Papilės Simono Daukanto gimnazijos šv. Aloyzo ateitininkų kuopos       globėja, mokytoja metodininkė neformaliajam ugdymui