Padėka už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje, skirtoje paminėti tarptautinę Tolerancijos dieną.

Padeka