Padėka už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje „Tolerancijos paukštis“ (2016-11-16)