Padėka, už dalyvavimą pilietinėje akcijoje„Atmintis gyva, nes liudija“ (2017-01-13)