Paskutinis skambutis – tai šventė, kurioje nežinia,  kokių emocijų daugiau: džiaugsmo ar liūdesio, tačiau labai aišku, kad ji šviesi ir jausminga.

      Į  Papilės kultūros namus sugužėjo pirmokėliai, atvesdami XVI laidos abiturientus ir jų klasės vadovę I. Dimavičiutę.  Šiltus sveikinimo žodžius, išleidžiant į vingiuotą gyvenimo kelią,  tarė gimnazijos direktorė A. Raustienė.  Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas T.Martinaitis sveikindamas pabrėžė, kad svarbu suvokti, jog mokaisi dėl savęs, Papilės seniūnė J. Šiurkuvienė palinkėjo baigus mokslus grįžti į savo kraštą. Puikiais kūriniais džiugino Meno mokyklos smuikininkų ansamblis, savitą programėlę paruošė pirmokai (klasės vadovė D. Karvelytė). Gimnazijos mokytojų tarybos posėdžių sekretorė J. Juozilaitienė perskaitė  pavardes tų abiturientų, kurie prileisti prie egzaminų. Padėkota Šv. Aloyzo kuopos nariams,  Šventės pabaigoje abiturientai padėkojo pirmosioms mokytojoms ir buvusioms auklėtojoms Statkienei, G. Pundziuvienei, S. Zarambienei, B. Vireikienei, A. Raustienei. Perskaitytas testamentas, perduotas raktas, įteikta plytelė su užrašu „Perliukai“, nuskambėjo abiturientų atliekama daina „Paukščiai“ (vadovė D.Savickienė), o renginį vainikavo dvyliktokų šokis (vadovė J. Šiurkuvienė).

          Šventės organizatoriai II klasės gimnazistai, vadovaujami  klasės vadovės A. Vaičekauskienės.