Apie STEAM ugdymą ir jo naudą vaikams teoriniame ir praktiniame lygmenyje kalbama labai daug, tačiau mokytojai, dirbantys su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, susiduria su STEAM ugdymo praktinės patirties trūkumu.

    Plačiau pasidomėti STEAM metodika, taikomomis priemonėmis, ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kregždutė“ mokytojų komanda nuvyko į Šiaulių STEAM centrą. Išklausė teorinę dalį bei praktiškai išbandė populiariausias edukacines programas, tinkančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikams.