Tyrimai, stebėjimai, hipotezės kėlimas, duomenų fiksavimas užduočių lapuose, taip apie magnetus, magnetinį lauką ir kokių savybių reikia daiktui, kad magnetas jį trauktų mokėsi priešmokyklinės grupės ugdytiniai. Patirtos emocijos veiklų metu, įgytos žinios ir galėjimas viską bandyti patiems labai praturtina ir augina vaiko pasitikėjimą savimi.