Linksmoji sankryža

Antradienio rytas 2 klasės mokiniams prasidėjo neįprastai. Integruota muzikos ir fizinio ugdymo  pamoka gatvėje. Prisimindami saugaus eismo taisykles, stebėdami kelio ženklus keliavo link aikštės. Eidami šaligatviu reikėjo įsiklausyti kokius garsus girdi pravažiuojant mašinoms, netgi traukiniui. Aikštėje kiekvienas mokinys turėjo užrašyti natomis ką matė, ką girdėjo. Atlikti ritmikos pratimus šuoliukais. Sparčiu tempu grįžo į gimnaziją. Už šią pamoką antrokai labai dėkingi mokytojai Astai Malachauskaitei.

2 klasės mokytoja L.Petkuvienė

1 2 3 4 5