Informuojame, kad Akmenės rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) nuo 2023 m. rugpjūčio mėn. pradedamas įgyvendinti projektas „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ Nr. 07-007-P-0001 (toliau – Projektas), kurio vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra. Savivaldybės administracija kompleksinių paslaugų šeimai teikėju atrinko VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“, kuri Akmenės rajone teiks kompleksines paslaugas šeimoms. Bendruomeninių šeimos namų funkcijas Savivaldybės tarybos sprendimu pavesta atlikti Akmenės rajono paramos šeimai centrui.

Projekto tikslas – užtikrinti kompleksinių paslaugų šeimai teikimą ir plėtrą tikslinės grupės asmenims visose Lietuvos savivaldybėse. Bus finansuojamos prevencinės psichosocialinės paslaugos visų amžiaus grupių Lietuvos gyventojams, siekiant stiprinti psichologinius, socialinius bei krizių įveikimo įgūdžius.

Kompleksinės paslaugos šeimai apima:
individualias ir (ar) grupines konsultacijas asmenims, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;
savitarpio pagalbos grupių organizavimą ir vedimą asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;
socialinių įgūdžių grupių vaikams ir paaugliams organizavimą ir vedimą;
tėvystės mokymus;
šeimos mediacijas;
šeimos konsultavimą asmens (šeimos) namuose – konsultacijas asmens (šeimos) namuose, gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui;
pavėžėjimo paslaugas asmenims (šeimoms), gaunantiems kompleksines paslaugas;
vaikų priežiūros paslaugas, kai tėvams teikiamos kitos kompleksinės paslaugos.
Šios paslaugos yra skirtos padėti asmenims, šeimoms ir bendruomenėms išvengti galimų socialinių problemų ir socialinės rizikos atsiradimo, ugdant ir stiprinant asmenų gebėjimus savarankiškai spręsti socialines problemas ir palaikyti socialinius ryšius su visuomene.
Planuojama, kad iki 2029 metų kompleksinės paslaugos Lietuvoje bus suteiktos 36 414 asmenų, iš jų 700 – Akmenės rajono savivaldybės gyventojai.
Projekto trukmė: 2023 m. birželis – 2029 m. liepa
Projekto finansavimo suma: 28 983 203,39 Eur, iš kurių iki 487 966, 34 Eur skirti kompleksinėms paslaugoms Akmenės rajono savivaldybėje teikti.
Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.
Daugiau informacijos apie projektą rasite mūsų facebook puslapyje Akmenės rajono paramos šeimai centro BŠN ir https://www.esf.lt/veiklos…/kompleksines-paslaugos/1139.
Asmenys, norintys gauti kompleksines paslaugas šeimai, turi kreiptis į Akmenės rajono paramos šeimai centro Bendruomeninių šeimos namų socialinių programų koordinatorę Rūtą Stančikienę, tel. +37061469012, el. p. bsn@akmenesvaikai.lt.Paveikslėlis1