Graži draugystė ir bendradarbiavimas tęsiasi

Siekiant ir toliau stiprinti bendradarbiavimo ir partnerystės ryšius su socialiniais partneriais – Naujosios Akmenės IKU mokykla, antrus metus startuoja ilgalaikis šių įstaigų priešmokyklinių grupių projektas. Projekto iniciatorės, Naujosios Akmenės IKU skyriaus ,,Atžalynas“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja Rasa Butkevičiūtė ir Papilės Simono Daukanto gimnazijos IU skyriaus ,,Kregždutė“ priešmokyklinės grupės mokytoja Aušra Jankaitienė, parengė projektą ,,Obuolio draugai“. Projektas bus įgyvendinamas per vaikų žaidybines, patyrimines veiklas, atradimų džiaugsmo ir natūralaus smalsumo skatinimą, sudarant sąlygas vaikams ugdytis komunikavimo, kultūrinę, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninę ir socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos kompetencijas.