Šių metų gruodžio 1 dieną Akmenės rajono paramos šeimai centro Globos centro socialinių paslaugų įstaigos psichologė Vilma Suodienė ir Globos koordinatorė – Tarnybos atestuotas asmuo Erika Rakickaitė lankėsi mūsų gimnazijoje. Tą dieną II klasės gimnazistai turėjo šiek tiek kitokią dorinio ugdymo pamoką. Mokiniams buvo suteikta informacijos apie Akmenės rajono paramos šeimai centro Globos centrą, teikiamas paslaugas, globą (rūpybą), savanorystę. Specialistai  kartu su mokiniais žiūrėjo filmą ReMoved, po peržiūros vyko aptarimas, buvo atsakyta į visus kilusius klausimus.

Nuoširdžiai dėkojame specialistėms už šiltą bendravimą pamokos metu.