Ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kregždutė“ bendruomenė mini Sausio 13-ąją. Languose  sužibo žvakių liepsnelės, piešiniuose ir darbeliuose – vaikų meilė Lietuvai.