Kovo mėnesį prisijungus prie sąmoningumo didinimo akcijos „Be patyčių“, gimnazijoje pastebėta kaip svarbu mokinius kviesti vis labiau susipažinti ir tobulinti socialinio emocinio ugdymo kompetencijas.

Atkreipti dėmesį į patyčių problemą, mokėti ją įvardinti ir atrasti sprendimo būdus pradinių klasių mokiniai bandė klausydami pasakos „Bitutė Zimbutė“.  Tai pasaka apie drąsą būti kitokiu, supratimą, kad kitoniškumas mus daro išskirtiniais. Pasaka skatinanti netylėti ir spręsti pastebėtą patyčių problemą.

Vaikai diskutavo , ieškojo sprendimų, bandė pasakos herojų patarimus pritaikyti savo klasėje. Visi norėjo, kad ir jų klasė būtų draugiškiausia, kaip toje pasakos pievoje buvusi vabaliukų klasė.

Buvo daug pokalbių apie drąsą pasakyti, ieškoti pagalbos, apie draugystę ir vienybę. Vaikai ne tik kalbėjo, siūlė sprendimus, bet ir iliustravo pasakos herojus.

Na, o kovo mėnesio pabaigoje septintokai jau antrus metus iš eilės dalyvavo Socialinio emocinio ugdymo draugiškoje olimpiadoje „DRAMBLIADA 2024“.

Klasės valandėlių metu, kartu su klasės vadove tobulino savo socialines emocines kompetencijas. Dalyvaudami aktyviose veiklose, mokėsi priimti atsakingus sprendimus, tobulino tarpusavio santykius, ugdėsi savimonę ir savitvardą.

Šiais mokslo metais socialinė pedagogė Kristina pakvietė ir kitų klasių mokinius išbandyti draugiškosios olimpiados užduotis. Penktokai ir šeštokai klasėje siekė tobulinti tarpusavio santykius, bandydami geriau pažinti vienas kitą bei kurdami savo svajonių namus.

Tikiuosi, kad kitais metais draugiškoje olimpiadoje panorės dalyvauti ir daugiau klasių kolektyvų.

Socialinis emocinis ugdymas turi būti nuolatinis procesas visose veiklose. Taip paskatinsime savo vaikus būti pastabesniais, drąsesniais, ieškančiais problemų sprendimo būdų, o tuo pačiu ir laimingesniais.