Akcija “DAROM” Paragiuose įvykdyta. Septintokai paplušėjo iš visos širdies: surinktos šakos, iškastos duobės jurginų sodinimui, sutvarkyti gėlynai bei atkastas didžiulis ten pūpsojęs kelmas.

Dėkojame muziejininkei Sandrai už pasitikėjimą mūsų komanda.