Birželio 6 dieną savo klasės duris užvėrė 4a klasės mokiniai, kurie atsisveikinimo proga, kartu su savo mokytoja Alma Juzumiene pastatė spektaklį „Tumsius, Dumsius ir Jaunylis“.  Nuotaikingas, pilnas sąmojo ir išminties spektaklis pasirodė įdomus ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Spektaklį papuošė mokytojos Jelenos Šiurkuvienės pastatytas šokis, o dainos, kurias išmokė muzikos mokytoja Asta Malachauskaitė, sugraudino ne vieno žiūrovo širdį.

    Taigi, ketvirtokai tarė ačiū savo mokytojoms, tėveliams ir visiems, kas prisidėjo prie šios keturių metų kelionės.  Padėkojo ir išėjo linksmai praleisti laiką gamtoje, o tada jau – į vasarą, kad pailsėję ir paaugę, vėl visi susitiktų.