Paskutinis skambutis – tai šventė, kurioje nežinia,  kokių emocijų daugiau: džiaugsmo ar liūdesio, tačiau labai aišku, kad ji šviesi ir jausminga. Į  Papilės kultūros namus sugužėjo pirmokėliai, atvesdami XV laidos abiturientus ir jų klasės vadovę J. Juozilaitienę.  Šiltus sveikinimo žodžius tarė gimnazijos direktorė A.Raustienė. Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas T.Martinaitis, Papilės seniūnės pavaduotoja B. Ungeitienė, parapijos klebonas R.Marozas. Dainomis publiką džiugino 1-3 klasių ansamblis, naujai šiai progai susikūręs III g. klasės ansamblis (vadovė D.Savickienė), savitą programėlę paruošė pradinukai bei šventės organizatoriai III klasės gimnazistai.  Šventės pabaigoje abiturientai padėkojo pirmosioms mokytojoms S.Dapšienei, A.Juzumienei ir D. Karvelytei.  Įdomiai nuskambėjo 10 abiturientų įsakymų, kuriuos abiturientai  paliko būsimiems dvyliktokams.

     Šventę organizavo III klasės vadovė I.Dimavičiutė su savo auklėtiniais ir būriu geranoriškai nusiteikusių pagalbininkų. Ačiū visiems, vienaip ar kitaip prisidėjusiems. O abiturientams linkime į gyvenimą eiti su S.Daukanto dvasia.