Nenorime prisikalbėti, tačiau kol kas džiaugiamės, kad koronaviruso infekcija mus aplenkia ir leidžia visiems kartu mokytis, tyrinėti, atrasti ir patirti teigiamų emocijų. Tai, ką išmokstame klasėje, galime pakartoti ir papildyti naujomis žiniomis ir patyrimais netradicinėse aplinkose.

    Rugsėjo 30 dieną įtvirtinome ir papildėme pasaulio pažinimo, matematikos, dailės ir technologijų žinias bei gebėjimus. Vykome į Kuršėnus. Minėdami Europos geležinkelių metus kelionę pradėjome Papilės geležinkelio stotyje, kuri šiais metais švenčia 150 metų jubiliejų nuo savo veiklos pradžios. Mus maloniai pasitiko stoties darbuotojai, aprodė patalpas, papasakojo apie savo darbą. Nustebome, kiek daug sudėtingos aparatūros valdo vos keletas žmonių! Buvo labai įdomu, tačiau reikėjo eiti į peroną, sėsti į traukinį ir vykti į Drąsučius.

    Mokykliniu autobusu pasiekėme Kuršėnų etninės kultūros ir tradicinių amatų centrą. Truputį vėlavome, nes užtrukome džiaugdamiesi ilgu tiltu per Ventos upę, stebėdami rudeninėmis spalvomis išpuoštą dvaro parką. Keramikė Alina nepyko. Ji mus maloniai pakvietė prie darbo stalo, priminė molio savybes, pademonstravo, kaip žiedžiami puodai, kantriai mokė nusilipdyti vazą saldumynams. Mokiniai dirbo nuoširdžiai ir atsakingai. Kiekvienam pavyko įgyvendinti kūrybinius sumanymus. Baigę savo kūrinius pasigėrėjome ir kitų sukurtais darbais. Nuoširdžiai padėkojome keramikei Alinai už puikią technologijų pamoką.

    Kelionę baigėme picerijoje. Mokėmės užsisakyti maisto, skaičiavome išlaidas, didžiules porcijas dalijomės pusiau. Teko prisiminti tai, ko mokėmės matematikos pamokose. Esame labai dėkingi tėveliams ir visiems darbuotojams, kurie padėjo organizuoti ir įvykdyti šią edukacinę dieną.

Pradinio ugdymo mokytoja Dalia Karvelytė