Pagrindinės duomenų subjektų teisės

Pagrindinės duomenų subjektų teisės ir svarbi informacija apie duomenų saugą įstaigoje Jūs turite teisę: Jūs turite teisę pateikti skundus Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl Akmenės r. Papilės Simono Daukanto gimnazijos veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu. Atmintinė […]