Vadovaujantis Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo A.Pekausko įsakymu nuo 2020 m. gegužės 4 d. bus sudarytos sąlygos teikti logopedo pagalbą vaikui ne tik nuotoliniu būdu, bet, atsižvelgiant į tėvų poreikį bei laikantis visų saugumo rekomendacijų, organizuojant individualius užsiėmimus ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Kregždutė“.

    Jei Jūs pageidaujate, kad Jūsų vaikui (-ams) būtų teikiama individuali  pagalba (ne nuotoliniu būdu), kuri būtų vykdoma ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kregždutė“ logopedo kabinete,  informuokite logopedę  M.Kazlauskienę arba skyriaus vadovę R.Lupeikienę. Norintiems individualių užsiėmimų reikės pateikti prašymą. Vaikų atvežimu pasirūpina tėveliai. Išanalizavus poreikį, bus sudarytas individualių veiklų grafikas.

Visa informacija teikiama el.p. kregždute@akmene.lt  arba paskambinus  tel. nr. 8 620 79092.

Vykdant veiklą bus laikomasi visų saugumo rekomendacijų:

  1. Logopedo organizuojamuose užsiėmimuose (patalpoje ar lauke) dalyvautų tik po vieną mokinį (vaiką).
  2. Tarp logopedo ir mokinio (vaiko) užsiėmimų metu būtų stengiamasi laikytis didesnio nei 2 metrai atstumo.
  3. Prie įėjimo į švietimo įstaigą būtų pateikta informacija asmenims, atlydėjusiems mokinius (vaikus) į užsiėmimus, apie asmens higienos laikymosi būtinybę.
  4. Būtų vertinama į įstaigą priimamo mokinio (vaiko) sveikatos būklė (bekontakčiu termometru matuojama vaiko temperatūra).
  5. Su mokiniu (vaiku) nedirbtų logopedas, priklausantis rizikos grupei bei turintis ūmių infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių;
  6. Darbo vietoje būtų sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojo ir mokinio (vaiko) higienai (praustuvėse tiekiamas šaltas ir šiltas vanduo, prie praustuvių padėta skysto muilo ir dezinfekcinio skysčio).
  7. Kriauklės ir kiti sanitariniai mazgai būtų dezinfekuojami kiekvieną kartą jais pasinaudojus vienam asmeniui.
  8. Patalpos būtų vėdinamos prieš atvykstant mokiniui (vaikui), o patalpų valymas būtų atliekamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu.

Skyriaus vadovė R. Lupeikienė

1