Visą savaitę pradinių klasių mokiniai minėdami Simono Daukanto 230-ias gimimo metines vykdė įvairias veiklas. Iliustravo Simono Daukanto užrašytas mįsles, klasėse ir miestelio bibliotekoje bandė jas įminti ir plunksna užrašė. Klausėsi Simono Daukanto gyvenimo istorijos. Lankėsi prie Simono Daukanto paminklo, S. Daukanto memorialiniame  muziejuje. Simoną Daukantą pagerbė uždegdami žvakutes prie paminklo ir ant kapo. Savaitę užbaigėme  S. Daukanto užrašytų pasakų skaitymo popiete, kurioje padėkos žodį skaičiusiems mokiniams tarė gimnazijos direktorė Andžela Raustienė.

Pradinių klasių mokytoja Indrė Barauskaitė.