Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Boružėlių“ grupė dalyvauja tarptautiniame projekte „Kartu paskaitykim knygelę“, kurio tikslas – skatinti vaikų skaitymą bei domėjimąsi lietuvių rašytojos Evelinos Daciūtės kūryba, ugdyti kūrybiškumo ir komunikavimo kompetencijas.

    Sieksime įgyvendinti uždavinius: ugdyti ankstyvąjį ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų raštingumą, skaitant lietuvių rašytojos Evelinos Daciūtės knygas vaikams, ieškoti žaismingų, neįprastų ir patrauklių vaikams knygų skaitymo būdų, dalintis gerąja darbo patirtimi bendradarbiaujant su kitomis švietimo įstaigomis bei bibliotekomis.

    Kartu su vaikais jau perskaitytos dvi knygelės: „Meškiai eina į mokyklą“ ir „Laimė yra lapė“. Dabar liko smagiai užbaigti darbus, atliekant įvairias kūrybines užduotis.

Mes skaitome, to paties linkime ir Jums.

                   Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vida Mažylienė