Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kregždutė“ vadovė Roma Lupeikienė ir mokytoja  Aušra Jankaitienė dalyvavo ir dalinosi gerąja patirtimi  Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų ir vadovų metodinėje-praktinėje konferencijoje ,,Gerosios patirties sklaida planavimo srityje“, kurią organizavo Mažeikių lopšelis-darželis „Gintarėlis“. Pirmąją konferencijos dieną mokytoja apžvelgė naujus ir pažangius ugdymo metodus, kuriuos taiko dirbant su priešmokyklinio amžiaus vaikais, darželio vadovai aptarė ikimokyklinio ugdymo organizavimo aktualijas.

    Šiandien, antrąją konferencijos dieną, pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Tikimės abipusiai naudingo ir konstruktyvaus bendradarbiavimo.