Iš ateitininkų gyvenimo

      Spalio 27 d. Telšiuose, vyskupijos parapijos namuose, vyko Žemaitijos vietovės ateitininkų konferencija “Ką ateitininkai gali dėl Tėvynės Lietuvos šiandien?”, kur dalyvavo ir Papilės Simono Daukanto gimnazijos šv. Aloyzo ateitininkų kuopos pirmininkė Goda Mikužaitė, sekretorė Solveiga Kaveckaitė  bei  kuopos globėja Genovaitė Pundziuvienė.

     Sugiedojus Ateitininkų himną renginį pradėjo Žemaitijos ateitininkų pirmininkas Paulius Auryla – išsakė aktualiausias problemas, pasidžiaugė aktyvia veikla, įdomiais bei prasmingais  renginiais, numatė  gaires ateičiai, pristatė iš Vilniaus ir Kauno atvykusius AF Valdybos narius.

      Išgirdome prof. dr. Valdo Rakučio paskaitą, kurios metu ateitininkai buvo pripažinti kaip aktyvios asmenybės, kūrusios Lietuvos istoriją sunkiausiais istoriniais momentais.

   Ateitininkas Remigijus Žiogas – šalyje  gerai žinomas renginių vedėjas, organizatorius, kuriam Dievas davė talento pradžiai, o visa kita papilėniškių ateitininkų puikus bičiulis pasiekė darbu,  savo žodžiu mus įkvėpė kuo daugiau dalyvauti įvairiose veiklose ir taip susiformuoti charakterį. Žiogas pasisakyme puikiai įrodė, kaip šiame asmenybės augimo procese jaunimui  padeda penki ateitininkų principai: katalikiškumas, tautiškumas, inteligentiškumas, visuomeniškumas, šeimyniškumas.

      Po kavos bei arbatos pertraukėlės renginio dalyviai dirbo atskirose grupėse: mokymus kuopos globėjams vedė AF generalinis sekretorius Ignas Kriaučiūnasas su pavaduotoja Guoda Kliučinskaite. Jaunimo komanda iš AF MAS valdybos bendravo su kuopų pirmininkais, pavaduotojais, sekretoriais.

     Vėliau konferencijos dalyviai Telšių Katedroje dalyvavo šv. Mišiose, kur trys Telšių kuopos JAS  kandidatai davė iškilmingą priesaiką – JAS Įžodį. Už padėkos šv. Mišias bei labai išraiškingą žodį, pasakytą per homiliją, ateitininkai dėkojo kun. Antanui Mačiui, kuris palaimino ir konferencijos dalyvių pietų stalą Kunigų seminarijos valgykloje.

     Po sočių pietų draugiškai šiltoje aplinkoje ateitininkai, jau parapijos namų salėje gurkšnodami arbatą, krimsdami saldumynus, tęsė renginio apibendrinimą, dalijosi įspūdžiais, planais, prisiminimais. „Ačiū už ištikimybę ateitininkų idealams visų kuopų globėjoms/ vadovams ir visiems lyderiams, nuo kurių daromos veiklos priklauso kuopų sėkmingas veikimas JŪSŲ aplinkoje. Išskirtinis AČIŪ Telšių Katedros administratoriui teol. lic. Vygintui Gudeliūnui už suteiktas patalpas ateitininkams ir nenutrūkstamą dėmesį mūsų jaunimui. Omnia Instaurare in Christo!“- konferencijos pabaigoje atsisveikindamas kalbėjo, o vakare ir socialiniuose tinkluose   rašė  Žemaitijos vietovės ateitininkų pirmininkas Paulius Auryla.

                                                                                               Ateitininkų kuopos informacija