Gegužės 19 d. Papilės Simono Daukanto gimnazijos Bendruomenės padėkos šventėje Gilės apdovanojimas (nominacijos) įteiktas ikimokyklinio ugdymo skyriaus ,,Kregždutė“ bendruomenės nariams:

  • METŲ PAGALBININKAS – Genė Mažylienė. Už iniciatyvumą ir pagalbą – visiems, visur ir visada.
  • METŲ KŪRYBIŠKUMAS – Aušra Jankaitienė. Už kūrybiškos kultūros puoselėjimą įstaigoje, vaikų kūrybiškumo skatinimą taikant inovatyvias edukacines technologijas bei aktyvų dalinimąsi sukaupta praktinės veiklos patirtimi su rajono ir šalies mokytojais.
  • ŠAUNIAUSIAS DARŽELINUKAS – Liepa Poškutė. Už dalyvavimą rajono bei respublikiniuose konkursuose, puikius ugdymo(si) pasiekimus.

 

Taip pat įteiktos padėkos:

  • AUDRONEI STATKIENEI – už iniciatyvumą, atsakingumą,  vaikų kūrybinių galių puoselėjimą bei konstruktyvų bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais.
  • IRMAI KUPSTIENEI – už įsitraukimą į tarptautinių projektų  eTwinning  programą.
  • JUOZUI STASIULIUI – už ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kregždutė“ edukacinių erdvių puoselėjimą ir turtinimą.

1 2