Antrokų edukacinė veikla „Karšto oro gyvatėlė“ Šiaulių STEAM centre