2014-ųjų metų spalio 15 dieną Papilės Simono Daukanto gimnazijos Šv. Aloyzo ateitininkų kuopai sukako 19 metų. Šventinį tortą (kuopos mecenatų p. Jono ir p. Laimos Šalčių pritarimu) nusprendėme valgyti sekmadienį, po Šv. Mišių, kurių metu mes turėjome giedoti, adoruoti, skaityti skaitinius. Ateitininkus pasveikino ir didžiulį tortą dovanojo ateitininkai iš Amerikos p. Laima ir p. Jonas Šalčiai, kurie pareiškė norą priimti juos, kaip ASS narius, į Papilės Šv. Aloyzo kuopą. Geras papilėniškių ateitininkų bičiulis, Akmenės rajono savivaldybės Administracijos direktorius Apolinaras Nicius ir šį kartą nepamiršo pasveikinti, pasidomėti, kuo gyvena kaimiško jaunimo katalikiška organizacija. Sveikinimo žodį tarė ir kuopos Dvasios vadas klebonas Jonas Jucys, visa tuo metu bažnyčioje buvusi bendruomenė paprašė ateitininkams Viešpaties Palaimos.

Kuopos nariai užpūtė 19 žvakučių, tikėdamiesi sulaukti ir 20, vaišinosi amerikiečių padovanotu tortu, o visus tikinčiuosius pavaišino gimtadienio saldumynais. Malonu, kad ateitininkų tėveliai taip pat buvo šiose šv. Mišiose, o senieji, t.y. buvę kuopos nariai iš tolimų Lietuvos miestų atvyko į gimtadienį net su savo atžalomis.

Ateitininkų kuopos informacija.